Vedno več je tudi ponudnikov lesnih goriv, država namreč sofinancira začetne investicije v sodobne stroje za izdelavo lesnih goriv in tudi posodobitev kurilnic s sodobnimi kotli za centralno ogrevanje. Na ta način spodbuja uporabo lesnih energentov za ogrevanje.

Les je priljubljeno gorivo

Les je domača surovina, ki je obnovljiva in cenovno ugodna, zato hitro pridobiva na pomenu. Po podatkih Statističnega urada narašča število gospodinjstev, ki za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode uporabljajo les, število pa že krepko presega 330 tisoč. Veliko je gospodinjstev, ki so z lesom samooskrbna, saj imajo svoj gozd. V zadnjih letih je bilo zgrajenih tudi več manjših daljinskih sistemov ogrevanja na biomaso, kar pritrjuje statističnim podatkom o priljubljenosti lesnih goriv.

Za ogrevanje se večinoma uporablja les, ki ga pridobimo iz gozdov, a kar petino predstavljajo tudi poseki na negozdnih površinah, kot so drevje ob vodotokih in sadovnjaki, ter sečni ostanki in odslužen les. Tako gre tudi odpadni les v uporabo.

Oblike lesnih goriv

Lesna goriva evropska tehnična specifikacija opredeljuje kot vse vrste biogoriv, ki so posredno ali neposredno proizvedena iz biomase. Torej so to lahko drva, lesni peleti, briketi, sekanci in ostale oblike.

Drva so les, ki je razžagan in po potrebi cepljen za namen energetske izrabe v kurilnih napravah, kot so peči, kamini ali kotli za centralno ogrevanje. Drva imajo praviloma določeno dolžino od 150 do 1000 mm.

Lesni peleti se proizvajajo industrijsko s stiskanjem suhega lesnega prahu in žaganja. Peleti so valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 50 mm. V postopku izdelave se uporablja zgolj les, visoki tlak in para.

Lesni briketi so večji stiskanci, ki so narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu, žaganja, oblancev ter drugih čistih lesnih ostankov. Lahko so različnih oblik in so posebej primerni za majhna oz. redko kurjena ognjišča, kot so kamini, savne, lončene peči in podobno.

Najpomembnejše lastnosti lesnih goriv so:
  • vsebnost vode
  • kurilnost in 
  • vsebnost za človeka in okolje škodljivih snovi.

Kakovost lesnih goriv

Pomembno je, katero gorivo izberemo za ogrevanje. Ponudba na trgu je namreč široka, napačna izbira goriva pa lahko ima resne posledice, tako za okolje, kot za našo kurilno napravo. Predelana lesna biomasa lahko ne ustreza standardom kakovosti, saj lahko vsebuje preveč vode ali preveč škodljivih snovi in tako v skrajnem primeru uniči kurilno napravo.

Ogrevanje z lesom ni vedno ekološko!

Les kot energent je smotrn le, če z njim upravljamo učinkovito in uporabljamo kakovostne surovine, ki ne onesnažujejo ozračja. Prav tako je uporabo lesa potrebno pametno načrtovati – kakovosten les se najprej uporabi za izdelke trajnostne rabe (npr. pohištvo, stavbno pohištvo), šele nato kot gorivo.

Izberite energent s certifikatom kakovosti!

Na trgu je že vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti lesnih peletov. Njihova proizvodnja je standardizirana, zato vedno izberimo izdelek, ki je opremljen s certifikatom neodvisnih inštitucij o kakovosti po evropskih standardih, ki zagotavlja standardizirano kakovost. 

Peleti Comkras imajo pridobljen ENplus certifikat kakovosti! Na voljo imamo pelete HESTIA 70% bukev, 30% gaber in SPAČVA 90% hrast, 10% jesen. Pokliči nas na 05 99 56 521 ali piši na #EM#696f646c4466696a637b6b78227e67#EM# za več informacij in naročilo!
« Nazaj na seznam blogov